BeGiraffe

Kako naprej?

  • by: begiraffe
  • 28. februar, 2019

Kako naprej?

Prejšnji teden smo govorili o slabih praksah v tekstilni industriji, tokrat pa se osredotočamo na alternative, ki nakazujejo smer izboljšanja razmer.

Danes še vedno prevladujejo umetna barvila, ki jih odlikuje cenovna dostopnost, obstojnost in hitro pridobivanje, a hkrati s seboj prinašajo velik okoljski odtis. Naravna barvila se v preteklosti po obstojnosti in živosti niso mogla primerjati z umetnimi, a novi postopki pridobivanja pigmentov in njihovega nanašanja so prinesli velik napredek tudi na tem področju.

Naravna barvila se pridobiva predvsem iz rastlin in žuželk, v zadnjem času pa se v te namene uporabljajo tudi alge. Te najbolj povezujemo z zeleno barvo, a iz določenih vrst se uspešno pridobivajo tudi modri in rdeči odtenki. Najboljše pri njih pa je, da so popolnoma obnovljiv vir.

Ključen člen v prehodu na bolj trajnostno proizvodnjo tekstila so postopki s katerimi pigmente prenašamo na tkanino. Glavna težava pri teh pa je ogromna količina porabljene vode in obsežna uporaba kemičnih sredstev. Izpostavili bi dva moderna postopka, ki so jih razvili pri podjetjih AirDye in ColorZen, katerih cilj je omejiti oba glavna probleme, obenem pa ohraniti obstojnost barve. Pri prvem so popolnoma odstranili potrebo po vodi, saj barvo segrejejo in jo v hlapih kar preko zraka nanesejo na tkanino, pri drugem so se osredotočili na barvanje bombaža, ki je najbolj razširjena tkanina na svetu. Tkanini vsilijo pizitiven električen naboj, kar ima za posledico veliko boljšo vpojnost barv, ki s seboj prinese 90% zmanjšanje potrebe po vodi, obenem pa se pri tem postopku izognejo uporabi večine kemikalij, ki so običajno nujno potrebne. Pri obeh barva prodre globoko v tekstil, kar zagotavlja obstojnost in visoko živahnost barv, ki je bila včasih težko dosegljiva z okoljsko naravnanimi metodami.

Na svetu obstaja več standardov, preko katerih se prizadeva tekstilno inudstrijo usmeriti v bolj trajnostno smer. Eden izmed bolj razširjenih in priznanih je GOTS (Global Organic Textile Standard). To je standard, ki ga dosegajo tudi materiali v izdelkih BeGiraffe. Za pridobitev certifikacije mora izdelek ustrezati kriterijem od samega pridobivanja osnovnih surovin, ekološkega in družbeno odgovornega predelovanja, do samega označevanja. Ključno je, da certifikacijo podarjajo neodvisni organi, ki skrbijo tudi za sledljivost skozi celotno dobavno verigo.

Standard GOTS prepoveduje uporabo težkih kovin, agresivnih belil, genetsko spremenjenih organizmov, karcinogenih azo barvil in tiskanje, ki vključuje uporabo PVC. Vse uporabljene kemikalije morajo dosegati vsaj osnovne standarde toksičnosti in biorazgradljivosti, od proizvajalcev pa se zahteva, da so zavezani k ekološki proizvodnji in aktivno delujejo na zmanjšanju okoljskega odtisa. Voditi morajo evidence o vseh kemikalijah, ki jih uporabljajo in skrbeti za čim manjšo porabo vode, obenem pa zagotoviti, da gre pred izpustom v okolje vsa odpadna voda skozi čistilno napravo.

Poleg doseganja okoljskih standardov pa certifikacija GOTS skrbi tudi za družbeno odgovorno dobavno verigo. Vemo, da je velik del tekstilne industrije grajen na izkoriščanju zaposlenih z mizerno nizkimi plačami ali pa so ti v določenih primerih celo v suženjskimem razmerju. Delavci, ki so pogosto tudi otroci, pa vsak dan brez zaščite rokujejo s strupenimi kemikalijami in težkimi kovinami. Certifikacija GOTS se opira na ključne norme Mednarodne organizacije za delo (ILO), ki določa osnovne pogoje dela. Ti vključujejo prepoved prisilnega dela, najnižjo starost zaposlenih, dolžino delovnega dne, določitev najnižje plače, skrb za varnost pri delu itd. Proizvajalci morajo za pridobitev certifikacije ustrezati obema aspektoma, tako okoljskemu, kot tudi družbenemu. Seveda izdelki, ki ustrezajo GOTS, cenovno ne morejo tekmovati z izdelki, katerih proizvajalcev glavno vodilo je zaslužek, a številka na etiketi ni edina cena, ki jo bomo plačali na dolgi rok, če si bomo pred realnostjo zatiskali oči. Mi zagovarjamo idejo, da je bolje kupiti manjše število kakovostnih izdelkov, kot kup cenenih oblačil, ki jih bomo po nekaj tednih zavrgli.

Današnja tema presega okvire tega kratkega bloga, a upamo, da smo vsaj orisali osnovne ideje, katerim poizkušamo slediti tudi sami. Se vidimo prihodnjič!